Utvalget skal behandle saker som omfatter forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed sikre en bred medvirkning og ivaretakelse av de ansatte i sammenslåingsprosessen.

Her er vedtakene i partssammensatt utvalg (PSU) 9. november 2017