Å bygge en ny kommune krever en solid prosjekt- og fremdriftsorganisering, med tydelige roller og ansvarsforhold.

I modellen under vises de ulike rollene i prosjektet med å bygge en ny kommune, og forholdet mellom disse.
Det er lagt vekt på å skille mellom de politiske og administrative organene i prosjektet, og å legge til rette for tydelige rapporteringslinjer og god koordinering av prosjektet og delprosjektene.

Organisering av 5K-prosjektet