En felles profil i prosjektarbeidet mot ny kommune er viktig i arbeidet med å bygge felles identitet.Grafisk profil - vifte

Utgangspunktet for det grafiske elementet har vært bakgrunnsfargene på de fem kommunenes våpenskjold. Mønsteret og fargene er lagt i en overlappende vifteform, med hint til utformingen av selve våpnene.

Dette gir en følelse av at kommuneskjoldene er i ferd med å smelte sammen, for til slutt å utgjøre et nytt våpenskjold for den nye kommunen.

Den midlertidige grafiske profilen er utarbeidet av Karoline Unnerud i Trøgstad kommune og Robert Vassgård i Askim kommune.

Den grafiske profilen er gyldig frem til Indre Østfold kommune er en realitet 1.1.2020.

 

 

 

 

Logo Indre Østfold kommune 2020