Her er deltakerne i prosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Thor Hals
thor.hals@askim.kommune.no
Askim (H) Delprosjektleder
Politiker
Pernille Lemming Hobøl (H) Politiker
Bjørn Opjordmoen Spydeberg (MDG) Politiker
Kathrine Hestø Hansen Askim (Ap) Politiker
Kjetil Igletjern Eidsberg (Ap) Politiker
Jon Øyvind Langstad Trøgstad (Sp) Politiker
Tom-Arne Tørfoss Eidsberg kommune Administrasjon
Rune Melleby Trøgstad kommune Administrasjon
Kristine Hasle Askim kommune Administrasjon
Knut Olav Sæves Eidsberg kommune Administrasjon
Margaret Aadalen Askim kommune Administrasjon
Rita Eriksen YS Hovedtillitsvalgt