Her er deltakerne i prosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Knut Espeland
kes@digni.no
Spydeberg (KrF) Delprosjektleder
Politiker
Morten Ree Eidsberg (H) Politiker
Lars Holene Askim (SP) Politiker
Eirik Romstad Hobøl (V) Politiker
Marianne Bjerkeli Trøgstad (AP) Politiker
Maren Hersleth Holsen Eidsberg kommune Administrasjon
Trine Ottosen Spydeberg kommune Administrasjon
Else Berit Baccouche Trøgstad kommune Administrasjon
Mimi Slevigen Eidsberg kommune Administrasjon