Bjørn Sjøvold portrettartikkel_400x481

Han er bestemt i stemmen prosjektleder for den nye kommunen – 5K, Bjørn Sjøvold når han snakker om bygging av den nye kommunen, selv om han fortsatt er mild i blikket.

-Jeg er en mann på 53 år med tre barn, kone, katt og en labrador, bosatt i Skotbu på grensen til Østfold, så jeg er nesten-østfolding, smiler mannen som er valgt til å lose fem kommuner gjennom en prosess som er det største sammenslåingsprosjektet i Norge så langt.

- Dette er et historisk prosjekt der vi ikke skal slå sammen fem kommuner, men bygge en ny med en felles organisasjon og felles kultur, og vi er så vidt i gang med å rigge prosjektet.

Han fremstår som en mild mann, Bjørn Sjøvold, selv om han har en bakgrunn fra Forsvaret. Lederutdanning der og utdannelse som kommunalkandidat, mange års erfaring fra kommunalt arbeid i Vestby, Ski og Hobøl førte Sjøvold til prosjektlederstillingen for den nye kommunen som den kalles, i påvente av nytt navn.

- Det er jo noen utfordringer, smiler han. Det er fem kommuner, med fem kulturer, fem måter å organisere seg på og fem forskjellige administrasjoner. Min viktigste jobb nå er å bli kjent med folk. Jeg tilbringer tid i hver kommune for å treffe de ansatte og innbyggere, slik at vi kan finne felles ting å bygge på. Jeg er en utadvendt person som liker folk og min dør er alltid åpen. Jeg kan snakkes til og med.

Ber man Sjøvold om å beskrive seg selv, er det musikk han snakker om. Det er en lidenskap og han og naboen er arkitektene bak «Låveråkk»i Skotbu, som Sjøvold avholder i sin egen hage. Og det har han gjort de siste tolv årene. Naboene hadde gode musikkvenner og Sjøvold hadde låven og vips var en minifestival blitt til. Ønsket om å skape litt liv i bygda har gjort at han har holdt festivalen gående i så mange år, nå er det ønsket om å bygge noe nytt som driver ham.

- Vi er allerede i gang med kulturbygging for alle fem kommunene og det er stort fokus på dette nå. Det har vært en felles samling for kommunestyrene og i slutten av september samler man lag, foreninger, frivillige og næringsliv til en felles temakveld. Det vil bli arrangert tilsvarende for ansatte også, der man samler fagmiljøer og ledergrupper, slik at alle blir kjent og man begynner byggeprosessen sammen.

Sjøvold mener hans styrke i dette arbeidet ligger i erfaringen han har fra flere års jobbing med kommunereform og tverrkommunalt arbeid i regionen.

- Å være samlende og fremstå tydelig i en slik prosess er viktig, understreker han. Dette er spennende og utviklende og jeg har ikke angret på at jeg tok jobben. Jeg gleder meg til hver arbeidsuke.

- Det er morsomt å rigge prosesser og skape engasjement. Alle må involveres for å skape fremdrift i noe som vi ikke helt vet hva blir. Dette er ikke en jobb som var ferdig formet, den blir jo til underveis, sammen med prosessen. Og det er jo moro å jobbe med så mange flinke folk fra forskjellige fagmiljø, foreninger, næringsliv og politikken. Det er jo i dette samspillet at nye ideer oppstår. Og i dette henter jeg mye inspirasjon.

Nå før jul er vi i en innføringsfase, etter nyttår vil vi sette arbeidsgrupper og komme i gang med selve arbeidet. Mange ansatte vil bli involvert i arbeidsgruppene og skal få bidra i løpet av de neste årene.

-Vi jobber med en omstillingsavtale i samarbeid med ledelse og tillitsvalgte om rettigheter og sikring for ansatte inn i den nye kommunen. Den vil ferdigstilles i løpet av høsten.

- Det er 3.500 ansatte som skal være med på dette, pluss politikere og innbyggere, så jeg vil jo mane til litt tålmodighet, smiler Sjøvold. Det er mange som vil mye med en gang, men vi må skynde oss langsomt. Det er viktig å sikre god forankring og kommunikasjon hele veien, slik at alle er med og alle er informert. Jeg vil oppfordre ansatte og innbyggere til selv å holde seg informert og bruke de kanalene som eksisterer i dag, som for eksempel nettportalen som vi har satt opp. Der vil all informasjon, referater og dokumenter legges ut, slik at alt er tilgjengelig for alle. Åpenhet og synlighet er selvsagt i dette arbeidet og jeg håper at de som lurer på noe, spør heller enn å spekulere.

- Vi skal sammen bygge en ny og fremtidsrettet kommune med gode moderne tjenester , dette krever raushet og kontinuerlig jobbing med kulturbygging og kompetanseheving. Vi er sammen om å bygge noe helt nytt sier den litt distre prosjektlederen, som av og til slapper av på gressklipperen med musikk på øret.