Her er deltakerne i delprosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Anne-Lise Ringerike
anne-lise.ringerike@hobol.kommune.no
Hobøl kommune Delprosjektleder
Administrasjon
Heidi Eek Guttormsen Askim kommune Administrasjon
Bodhild K. Lang Trøgstad kommune Administrasjon
Hilde Dybedahl Spydeberg kommune Administrasjon
Jan-Erik Eide Eidsberg kommune Administrasjon
Alf Johnsen Askim kommune Administrasjon
Dag Espen Thygesen FO Hovedtillitsvalgt
Marianne Hall Akademikerne Hovedtillitsvalgt
Kjetil Ruud Askim kommune Hovedverneombud