Her er deltakerne i prosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse

Øivind Olafsrud
oivind.olafsrud@eidsberg.kommune.no

Eidsberg kommune Delprosjektleder
Administrasjon
Grethe Iversen Askim kommune Administrasjon
Trude Paulsen Hobøl kommune Administrasjon
Trude Marie van der Zalm Gjerløv Spydeberg kommune Administrasjon
Heidi Eriksson Trøgstad kommune Administrasjon