Prosjektet med å bygge en ny kommune består av tre typer prosjekter:

 • Administrative delprosjekt (A) - seks prosjekt
  Alle administrative oppgaver og tjenester. Disse styres fra prosjektleder til ledererne av delprosjektene.
   
 • Politisk - administrative delprosjekt (AP) - fem prosjekt
  Disse delprosjektene har ansvaret for oppgaver som krever kartlegging, utredninger og planarbeid. De har behov for koordinering på tvers av de fem kommunene og på tvers av politikk og administrasjon.
   
 • Politiske delprosjekt (P) - to prosjekt
  Alle politiske oppgaver. De politiske delprosjektene styres fra fellesnemnda.

  Her finner du alle prosjektene og deltakerne