Her er deltakerne i prosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Ingolf Paller
ingolf.paller@askim.kommune.no
Askim (Frp) Delprosjektleder
Politiker
Øivind Reymert Eidsberg (KrF) Politiker
Elisabeth S. Gundersen Eidsberg (SP) Politiker
Tor Melvold Trøgstad (AP) Politiker
Betty Hvalsengen Trøgstad kommune Administrasjon
Øivind Olafsrud Eidsberg kommune Administrasjon
Monica Nordmoen Askim kommune Administrasjon
Mariann Hvidsten Askim kommune Administrasjon
Mari Aanonsen Eidsberg kommune Hovedverneombud
Rita Eriksen YS Hovedtillitsvalgt
Karine Mørck-Gåserød YS Hovedtillitsvalgt