Her er deltakerne i gruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse

Bjørn Sjøvold
bjorn.sjovold@hobol.kommune.no

Indre Østfold kommune 2020 Delprosjektleder
Prosjektleder
Tom-Arne Tørfoss Eidsberg kommune Administrasjon
Betty Hvalsengen Trøgstad kommune Administrasjon
Monica Nordmoen Askim kommune Administrasjon
Solfrid Lima Frorud Spydeberg kommune Administrasjon
Trude Paulsen Hobøl kommune Administrasjon
Anja Louise Bredal Akademikerne Hovedtillitsvalgt
Anita Toverød LO Hovedtillitsvalgt